Xây dựng và chuyển giao hệ thống CNTT cho Công ty địa ốc Sacomreal thuộc Ngân hàng Sacombank

Xây dựng và chuyển giao hệ thống CNTT cho Công ty địa ốc Sacomreal thuộc Ngân hàng Sacombank

http://www.saconreal.com