NCS là đối tác tin cậy và bền vững của nhiều hãng CNTT hàng đầu thế giới như: Cisco, HP, IBM, DELL, Microsoft, Sophos, APC, VMware, Lenovo, NetApp, Fortinet, Symantec, Mcafee,…