Cung cấp, xây dựng, chuyển giao hệ thống backup & hệ thống firewall cluster cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ricons

Cung cấp hệ thống core switch, wireless,… cho công ty Fashion Garment (Nhà máy tại chi nhánh Quảng Nam)

Nâng cấp hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ cho công ty Saitex International

Dự án: Tư vấn, cung cấp thiết bị tường lửa cho công ty TNHH MTV Rapexco Đại Nam tại Nha Trang

Tư vấn, cung cấp, xây dựng hệ thống CNTT phục vụ cho 500 người sử dụng & 30 chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Gia

Cung cấp giải pháp hạ tầng cho hệ thống ERP (10 servers; 1 storage; 2 SAN switch) cho công ty TNHH Fashion Garments (Chi nhánh Quảng Nam)

Tư vấn, cung cấp, xây dựng hệ thống mạng không dây cho 3 nhà máy công ty TNHH Saitex International Dong Nai, Việt Nam

Cung cấp, xây dựng và chuyển giao hệ thống tổng đài VOIP cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ricons

Tư vấn, cung cấp, xây dựng và chuyển giao hệ thống CNTT cho công ty TNHH Kindy City (Trường tiểu học quốc tế Kindy City)

Tư vấn, cung cấp thiết bị tường lửa cho công ty Luật Frasers

Tư vấn, cung cấp, xây dựng hệ thống CNTT phục vụ cho trên 1000 người sử dụng & 50 chi nhánh tại công ty cổ phần xây dựng Cotec - Coteccons

Tư vấn, cung cấp, xây dựng hệ thống điện thoại Voice IP cho 1 văn phòng chính & 6 chi nhánh công ty TNHH Saitex International Dong Nai, Việt Nam

Cung cấp giải pháp hạ tầng cho hệ thống ERP (10 servers; 1 storage; 2 SAN switch) cho Công ty Fashion Garment (nhà máy Biên Hòa)

Tư vấn, cung cấp, xây dựng hệ thống CNTT phục vụ cho 800 người sử dụng & 6 chi nhánh công ty TNHH Saitex International Dong Nai, Việt Nam