erp-system

Hệ thống ERP

Data Center

Giải pháp Trung tâm dữ liệu

Cloud Migration

Điện toán đám mây

Security

Bảo mật hệ thống

14/06/2017

Hệ thống các giải pháp ERP của quốc tế và Việt Nam

Thị trường giải pháp ERP ở Việt Nam rất sôi động và chủ yếu do các nhà cung ứng giải pháp quốc tế cung cấp, một […]
14/06/2017

Giải pháp ảo hóa máy chủ – trung tâm dữ liệu (Datacenter – Server Virtualization) và triển khai điện toán đám mây

Xây dựng một hệ thống máy chủ (server) và trung tâm dữ liệu (datacenter) chuyên nghiệp thông qua ảo hóa trên nền tảng đám mây là […]
14/06/2017

Giải pháp ảo hóa hạ tầng và triển khai điện toán đám mây cho doanh nghiệp

Triển khai ảo hóa hạ tầng doanh nghiệp là một trong những giải pháp công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng các yêu cầu khắt […]