Thiết bị mạng & máy chủ: Router, Switch, WiFi, Server

Thiết bị bảo mật: Firewall, IPS, IDS

Tổng đài VoIP

Hội nghị truyền hình

Thiết bị lưu trữ: SAN, NAS, DAS, Tape

Hạ tầng Data Center: UPS, Cooling, PDU

Phần mềm bản quyền: Microsoft, VMWare, Veeam, Symantec, McAfee