Giải pháp ảo hóa hạ tầng và triển khai điện toán đám mây cho doanh nghiệp

Triển khai ảo hóa hạ tầng doanh nghiệp là một trong những giải pháp công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng các yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp về các vấn đề quan trọng trong bảo mật, bảo toàn thông tin, hỗ trợ làm việc mọi lúc mọi nơi, quản lý tập trung chia sẻ hạ tầng phần cứng…

NCS cung cấp dịch vụ hỗ trợ ảo hóa hạ tầng công nghệ thông tin doanh nghiệp:

  • Tư vấn triển khai quản trị và cải tiến ảo hóa hạ tầng
  • Xây dựng, triển khai, quản trị và cải tiến hạ tầng private cloud, hybrid cloud, public cloud

Các lợi ích khi áp dụng ảo hóa hạ tầng doanh nghiệp (Desktop Virtualization)

  • Giải pháp dựa trên nền Desktop Virtualization giúp hệ thống hóa, chuẩn hóa, và tăng tính linh động nhưng không giảm đi tính linh động của người dùng cuối trong 1 hệ thống bảo mật tổng thể.
  • Hiểu rõ hơn về hạ tầng công nghệ thông tin của mình để dưa ra những quyết định nâng cấp hệ thống
  • Nâng cao bảo mật và triển khai nhanh chóng khi có nhân viên mới
  • Trải nghiệm làm việc mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị
  • Giảm áp lực về chi phí nhiên liệu và quản lý dành cho công nghệ thông tin theo xu hướng mới, đáp ứng nhu cầu về doanh nghiệp di động (làm việc mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị) và phát triển nhanh về số lượng nhân viên.