Admin NCS

08/05/2017

Đào tạo

Cung cấp các khóa học phần cứng và phần mềm của IBM tại Việt Nam Đào tạo công nghệ cao Đào tạo công nghệ thông tin […]
08/05/2017

Tư vấn bảo mật hệ thống

Tư vấn giải pháp bảo mật là dịch vụ NCS cung cấp nhằm giúp các cơ quan, tổ chức quản lý nguy cơ công nghệ thông […]
08/05/2017

Bảo trì hệ thống

Bảo vệ, hạn chế tối đa những sự cố của hệ thống, điều này có thể làm tăng năng suất hoạt động và lợi nhuận của […]